Нишови парфюми

Когато разговаряме за нишова парфюмерия, обичайно се асоциира с понятието на „бутикови парфюми“. Този образ, обаче, не е далеч от истината – нишовите аромати са изключително изработени композиции, базирани на избрани съставки, със специално внимание към детайла, ръчна изработка и уникално съдържание. Често срещаме наистина необичайни комбинации в техния състав, което е едно от основните неща, които ги изделят от другите видове аромати. Можем да кажем, че нишовата парфюмерия представлява своеобразен върх в изграждането на аромати.